Logga in. Start; Bedömningsstöd; Kartläggningsmaterial; Bedömningsstöd. Grundskoleutbildning ; Gymnasial utbildning

5196

2019 - Vi gör vad vi kan - Volontärer i flyktingmottagandet (sakprosatext) Priser och utmärkelser. 2011 – Lasse O' Månssons stipendium (Sala kommuns kulturstipendium) [2] 2012 – Södermalms arbetareinstituts stipendium; 2012 – Sveriges Författarförbunds vistelsestipendium i Kavalla

analysera skriven sakprosatext utifrån ett retoriskt och normativt perspektiv; utifrån givna kriterier beskriva och kritiskt reflektera över hur sakprosatexter kan konstrueras retoriskt och påverka mottagaren; med utgångspunkt i retoriska modeller och enligt givna kriterier ge konstruktiv återkoppling Vid det ena provtillfället ska eleven skriva en berättande text och vid det andra provtillfället skriver eleven en sakprosatext. Det finns möjlighet att låta eleverna genomföra delprov C1 och C2 på dator. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. av tre olika texter, två skönlitterära texter och en sakprosatext.

  1. Nar ar det forbud att kora med dubbdack
  2. Vad är en bransch
  3. Exempel text bröllopsinbjudan
  4. Ambulansen örebro
  5. School holiday calendar
  6. Avast recording
  7. Bill 2021

En utredande En sakprosatext är en text som ska öka förståelsen hos läsaren. Syftet med  Taggad med sakprosatext. 07:25 · Instruktion. Övningar till denna lektion och fler lektioner finns på mystudyweb.com! 07:53.

Detta sker främst genom systematiskt arbete med avancerad sakprosatext om aktuella ämnen samt med hörförståelse. Praktiska språkfärdighetsmoment som  Delprov B1 och B2 prövar läsförståelse av skönlitterär text respektive sakprosatext.

val av sakprosatext med ett rikt ordförråd; att läraren hade förberett textvalet men också de ord som skulle förklaras eller som eleverna kunde tänkas ta upp; under modelleringen av arbetssättet hade läraren förberett kort och bilder för de valda orden

Beroende hur säkra eleverna är kan olika former av stöttning användas (modellerande av lärare, parvis, enskilt, EPA- enskilt, par, alla) Delprov B2: läsa uppgifter till sakprosatext EXEMPEL Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 6 Delprov B2: läsa uppgifter till sakprosatext Ett läger men flera kulturer 22. På vilka sätt visar de olika länderna upp sina kulturer? Nämn två olika nationer och ge ett exempel på deras typiska traditioner.

Sakprosatext

analysera skriven sakprosatext utifrån ett retoriskt och normativt perspektiv; utifrån givna kriterier beskriva och kritiskt reflektera över hur sakprosatexter kan konstrueras retoriskt och påverka mottagaren; med utgångspunkt i retoriska modeller och enligt givna kriterier ge konstruktiv återkoppling

Sakprosatext

SVA  Berättande texter och sakprosatexter •Berättande Berättande texter och sakprosatexter •Berättande Referat och kritisk granskning av sakprosatext. •Svenska  (4 delprov: Läsförståelse av skönlitterär- och sakprosatext, skriva en berättande text och en sakprosatext.) Engelska: måndag 8 april, onsdag  På Språkrådsdagen i förra veckan delades det ut tre fina språkpriser: för klart juridiskt språk, för nytänkande teckenspråk och för forskning om sakprosatext. •Beskrivande text fylld av fakta. •Oftast sakprosatexter. •Baserade på verkligheten, vill upplysa läsaren om något. •T.ex. efterlysningar.

Läs igenom ordlistan och träna på vad de olika orden och begreppen betyder. Den här modulen har jag endast varit med på del 4 och 5 i. Läs mer om modulen här. Del 4 handlar om att vi behöver ha kännedom om elevernas bakgrundskunskaper om sakprosatexter. Varför?
Bygga tegelhus

Sakprosatext

Välj ditt ämne i vänsternavigationen. innehållsorden för att begripa innebörden i en sakprosatext (Hyltenstam, 2007).

De ser den i en kontext, t.ex. om den är ett svar på en annan text eller att den refererar till andra texter. För . Gymnasieskolan Lässtrategier efter läsning.
Svenska bilder film

Sakprosatext ancient history encyclopedia
nsip lung pathology
fastighetsägarna logga in
pantone 294 c blue
skattetabell haninge 2021
rekvisition mall terminalglasögon

Förkunskapskrav: Eleverna bör ha arbetat med läsförståelsestrategierna ”att förutse” och ”att utreda nya ord och uttryck” tidigare.. Syfte med övningen: Syftet med denna lektionsplanering är att träna eleverna i att innan läsningen aktivera sina bakgrundskunskaper och att göra förutsägelser på texten, att under läsningen välja ut viktig information ur texten eller i

I artikeln problematiseras etablerade gränsdragningar  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom. En skönlitterär, berättande text samt en sakprosatext i varje kapitel. * Sakprosatexten kan vara beskrivande, instruerande, argumenterande eller förklarande,  Berättande texter och sakprosatexter. • Berättande texter och poetiska texter från Sverige. Texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och  Delproven innehåller läsförståelse - berättande text, läsförståelse - sakprosa, skrivuppgift- berättande text och skrivuppgift- sakprosatext.