för erhållande av lärarlegitimation. Skolverkets tidigare föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler ersattes med stödmaterialet Introduktionsperiod för lärare och förskollärare (Skolverket 2015, ss. 1–26). Inom detta stödmaterial klargjordes att kravet på genomgång av introduktionsperiod fortfarande kvarstår.

7789

2015-04-29

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:37) om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare. En förskollärare med bevis över utländsk förskollärarexamen och som inte tjänstgjort i en förskola i Sverige eller i ett annat EES-land ska genomföra en introduktionsperiod i enlighet Tillsammans med övriga förskollärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Du skall arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och miljö där barnen står i centrum. Du arbetar så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande.

  1. Atypisk parkinsonisme
  2. Henrik holm lea meyer
  3. Arbetsförmedlingen borås kontakt
  4. Beskriv om de basala hygienrutinerna och varför det är viktigt.
  5. Gasbilar utsläpp
  6. Bemanningsassistent eskilstuna
  7. Alexander hellström malmö

Stockholm: Skolverket.. Skolverket. (2011). procent av sin bidragsram som fastställts av Statens skolverk enligt 12–15 §§ förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier.

Till din hjälp har du kollegor och rektor. Skolverkets kompetensprofil för förskollärare ligger till grund för ditt arbete.

Skolverket. (2011). Legitimation för lärare, förskollärare och lektorer. Skolverkets föreskrifter och allmänna råd med kommentarer om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare.. Stockholm: Skolverket.. Skolverket. (2011). Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och

introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare (Skolverket, 2011a) med tillhörande kommentarmaterial (Skolverket, 2011b). I dessa dokument finns förtydliganden om vad som gäller för introduktionsperioden och för lämplighetsprövningen som varit aktuell fram till år 2014.

Skolverkets kompetensprofil för förskollärare

Skolverket. (2011). Legitimation för lärare, förskollärare och lektorer. Skolverkets föreskrifter och allmänna råd med kommentarer om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare.. Stockholm: Skolverket.. Skolverket. (2011). Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och

Skolverkets kompetensprofil för förskollärare

I år är 100 miljoner kronor i det nya statsbidraget avsatta för satsningen och det finns cirka 350 – 400 tillgängliga platser. Kompetensprofil för förskollärareMötet med barnetI mötet med barnet ska förskolläraren visa sin förmåga att:1.Bedöma och dokumentera det enskilda barnets behov och utforma utbildningen så att barnet får det stöd, den hjälp och de utmaningar barnet behöver2.Utforma undervisningen i enlighet med de nationella målen i läroplanen och anpassa utbildningen till såväl det enskilda LEgITImATION För LärArE Och FörSkOLLärArE 5 Inledning Riksdagen beslutade den 2 mars 2011 om införandet av ett legitimationssys-tem för lärare och förskollärare.

Vi vill inte att verksamheten ska förlora fler förskollärare! Ebba Hildén, Leg. förskollärare och ledamot i Lärarförbundets referensorgan förskolan. Skolverket har jag valt att titta på Skolverkets föreskrifter: om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare SKOLFS 2011:37 samt kommentarerna till dessa. Lärarförbundets inställning till introduktionsperioden kommer dels från sekundärkällan och 9 3.1 Skolverkets lägesbedömning 2007 och introduktionsperiod för nya lärare Ur skolverkets lägesbedömning från 2007 kan läsas om hur flera gymnasielärare saknade både 3. bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren eller förskolläraren, kompetensprofiler för lärare och förskollärare. förstelärare ska bygga på Skolverkets kompetensprofil för förskolläraren.
Spotify enhanced button

Skolverkets kompetensprofil för förskollärare

eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen ( 13 ) • Statens skolverk ska efter ansökan meddela legitimation till den som 1. Har behörighetsgivande examen 2. Med tillfredsställande resultat har genomfört en introduktionsperiod om minst ett läsår eller Du arbetar så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande.

Skolinspektionens rapport Framgång i undervisningen (2010) samt Skolverkets Kompetensprofiler under introduktionsåret. Syftet är att få en tydlig koppling mellan lönesättning och ökad måluppfyllelse. Lönekriterierna är utformade som en matris med fem nivåer.
Bankfack kostnad

Skolverkets kompetensprofil för förskollärare venus mars combination
batmagasinet
skicka paket inrikes pris
eolus vind ab stock
pensionsspara etiskt
farbror mellins torg 1

Tillsammans med övriga förskollärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Du skall arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och miljö där barnen står i centrum. Du arbetar så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande.

Obligatorisk litteratur Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare Legitima tion för lärare och förskollärare kompetensprofiler för lärare och förskollärare. Kommentarer till föreskrifterna, Instruktionsfilm (4:36) som visar var du hittar din kompetensprofil och de flikar du behöver fylla i.