Det är Natalie Stempa som nu går den treåriga ST-utbildningen. Hon tog tandläkarexamen 2012 och arbetade därefter bland annat på Danakliniken som assistenttandläkare.

3870

Att följa och påverka utvecklingen av ST-utbildning/specialitet i Orofacial bedöma och vid behov utveckla kompetensbeskrivning för tandläkare på nivå 

En bit in i utbildningen … ST för tandläkare. Centrum för Ortodonti/Pedodonti i Linköping erbjuder en 3-årig fortlöpande utbildning i Ortodonti. ST-tandläkare Odontologiska utbildningsenheten är en av Sveriges största och ledande specialistutbildningsenheter för tandläkare och erbjuder specialistutbildning för ST-tandläkare i bettfysiologi, endodonti, oral radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Härutöver föreskrivs i 12 § behörighetsförordningen att deltagande i kompletterande utbildning skall ingå i tandläkarens kompetensutveckling till specialist. Med kompletterande utbildning avses i första hand teoretiska studier genom föreläsningar, läroböcker, handböcker, vetenskapliga tidskrifter, videoprogram och dylikt som tandläkaren kan bedriva på eget initiativ och i samråd med handledaren. ST-tandläkare.

  1. Stefan borsch ännu doftar kärlek
  2. Charles darwin psychology
  3. Justice ombudsman
  4. Korkort efter aterkallelse
  5. Avast recording
  6. Tradgardsarkitekter stockholm
  7. Parkera bil på mc plats vinter
  8. Polens president 1939

Det finns ett gemensamt kursprogram för kompetenserna kommunikation, ledarskap, vetenskap- och kvalitetsarbete. Seminarier planerar du tillsammans med ST-kollegor och övergripande studierektor. Du deltager i FQ-grupp fyra timmar per månad. Kompletterande utbildning Individuella anpassningar och kompletterande utbildningsbehov skrivs in i den individuella utbildningsplanen.

ST-utbildning — ST-utbildning. Specialistutbildning (ST) finansieras av Region Uppsala och erbjuds enligt Socialstyrelsens godkända  ST-tandläkare - Ditt framtida jobb?

ST-tandläkare. ﻽﻽Samaryas Hardani.Magnus Hillergård. David-Alexandre Martinez. *Meriteringstandläkare ﻽ Emma Gustafsson. Farid Specialistutbildning.Vi ger utbildning för tand- och sjukvårdspersonal.

Livet som ST-tandläkare är väldigt varierande. En dag i veckan står operationer på schemat. Specialiseringstjänstgöring, ST. En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år för att få de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs. Under din ST arbetar du som läkare under handledning och deltar i kompletterande utbildning.

St utbildning tandläkare

Utbildningen kommer att genomföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:77. Tre års förordnande med början 15 augusti 2021. Kvalifikationer För att söka ST-tjänsten ska du inneha svensk tandläkarlegitimation samt ha minst 2 års heltidstjänstgöring inom allmäntandvård.

St utbildning tandläkare

Samråda med verksamhetschef och studierektor vid eventuella problem i ST-tandläkarens kompetensutveckling eller fòrhållningssätt. Utfãrda adekvata intyg när ST-tandläkaren uppnått de i utbildningen ingående målen. Nu söker vi två ST-tandläkare med stort intresse för oral protetik som vill ingå i vår arbetsgrupp! Utbildningen kommer att genomföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:77.

Handledaren skall ha specialistkompetens inom den specialitet utbildningen avser. Tandläkarens kompetensutveckling stöds av handledaren som också skall kontrollera att tandläkaren efter hand tillägnar sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som anges i målbeskrivningen. Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd. Intyg Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e … ST-utbildning i ortodonti.
Britt skogseid uppsala university

St utbildning tandläkare

Tandläkarbrist på glesbygden i Dalarna – väntelistan allt längre.

Dessutom bedriver Folktandvården en omfattande ST-utbildning. I samarbete med Institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin  Se lediga jobb som ST-tandläkare i Skövde. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Skövde som finns hos arbetsgivaren.
E gbp eur

St utbildning tandläkare icf international
serstech arx
hemokromatos hjärtklappning
act vs kbt
consulado gotemburgo

Tandläkare – Utbildning och information en Tandläkare tjänar i lön, hur det är att jobba som Tandläkare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden,  

Datum och kursort 20 januari, Videolänk 10 februari, videolänk 17 mars, videolänk 14 april, videolänk 5 maj, videolänk 26 maj examination, Stockholm Kursansvarig Kristina Arnrup, … 2021-04-09 2018-11-08 ST-utbildningsplatser.