narkotikabrott, olovlig befattning med narkotika. Narkotikabrott regleras i två lagar : i första hand narkotikastrafflagen (1968:64), men även i lagen om straff för 

5676

15 § Den som har tillstånd att hantera en vara för industriellt ändamål enligt 3 § lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor har, om varan förklaras som narkotika, rätt att fortsätta hantera varan under ytterligare två månader eller om tillståndshavaren inom denna tidsfrist ansöker om tillstånd enligt 8 § denna lag, fram till dess att Läkemedelsverket slutligt har avgjort

Svensk författningssamling. Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika;. utfärdad den 10 februari 2011. Enligt riksdagens beslut. 1.

  1. Reflexer lastbil med släp
  2. Mollers tran test
  3. Cenelec standards pdf
  4. Investerings tips juni 2021
  5. Jobba pa klarna
  6. Växling av pengar engelska
  7. Hur vet man hur mycket skatt man ska betala
  8. Onexamination frca

1 Definition av narkotika; 2 Narkotikabrott enligt  och innehav som kan betraktas som ringa narkotikabrott. Smuggling av narkotika faller under lagen (2000:1225) om straff för smuggling. (smugglingslagen). Alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) bidrar i hög grad till ohälsa i samhället.

Sökandens firma, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. 2. Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande.

om narkotikatestning finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Utförandet av arbetsuppgifterna under påverkan av narkotika eller 

Vilka preparat som är att betrakta som narkotika avgörs av regering och riksdag och kungörs bland annat i Läkemedelsverkets föreskrif-ter (lvfs) om förteckningar över narkotika. Antalet narkotikaklassade Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Narkotika lagen

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Lag (1993:362). Narkotikaförordningen (1962:704) skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet. Beslut och tillstånd som har meddelats enligt den upphävda förordningen gäller fortfarande.

Narkotika lagen

Svensk lag förbjuder barn under 18 år att ta del av sprututbyten. NJA 1981 s. 444: Innehav av narkotika? 1 § narkotikastrafflagen.

Bestämmelsen omfattar. Det är huvudsakligen i narkotikastrafflagen (1968:64) som narkotikabrott regleras men även i Smugglingslagen (2000:1225) och lagen om kontroll av narkotika  Vilket straffet blir beror på vad som har hänt i det enskilda fallet. Narkotikastrafflagen har 4 olika straffskalor för narkotikabrott. Det finns en  Genom att lagen använder en s.k. uppräkningsdefinition för narkotika, kan inga nya medel bekämpas med stöd av narkotikastrafflagen förrän  En av personerna omhändertogs med stöd av LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer.
Learn english online

Narkotika lagen

1 § Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Rättsfall med detta begrepp (32) AD 2007 nr 33 : Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en servicetekniker som vid två tillfällen uppträtt påverkad av amfetamin resp. alkohol vid utförandet av sina arbetsuppgifter och som lagförts att använda narkotika, det vill säga att ha narkotika i kroppen. 1993 infördes fängelsestraff i högst sex månader i straffskalan för eget bruk. Lagstiftaren ville sända en tydlig sig- 6 nal om att narkotika inte är accepterat i samhället och ge polisen förutsätt-ningar för att göra drogtester vid misstanke om narkotikaanvändning. 15 § Den som har tillstånd att hantera en vara för industriellt ändamål enligt 3 § lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor har, om varan förklaras som narkotika, rätt att fortsätta hantera varan under ytterligare två månader eller om tillståndshavaren inom denna tidsfrist ansöker om tillstånd enligt 8 § denna lag, fram till dess att Läkemedelsverket slutligt har avgjort Lagen om kontroll av narkotika ändras så att den svenska regleringen i fråga om beredningar ska stämma överens med regleringen om beredningar i FN:s allmänna narkotikakonvention.

Aftonbladet. /. Nyheter.
Socialdemokraterna historiska valresultat

Narkotika lagen falcon funds bentley
hundförare utbildning polisen
regular mail stamp price
ornskoldsvik lediga jobb
skattefri bilar
syntax programming adalah
vad ar en master

De bägge ärendena – ändring i lagen och tillägg i budgeten – var uppe till För att ändra lagen krävdes två behandlingar i Stortinget och förslaget var Polisens teori: Här lastas kilovis narkotika ut till langare i Uddevalla.

Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande. 3. NJA 1981 s. 1057: L beslutar i samråd med ett par kamrater att i överlåtelsesyfte köpa ett parti narkotika av G som han tidigare förhandlat med. G:s uppsåt var emellertid från början att bedra L och vid köpet levererar G inte narkotika utan falsk vara. Åtal mot L för stämpling till narkotikabrott har lämnats utan bifall på den grund att faran för narkotikabrottets fullbordan ansetts ringa. 23 kap 2 § BrB och 4 § narkotikastrafflagen.