Vi har förbundit oss att främja FN:s mål för hållbar utveckling. Avsikten är Delmål 4.4 och 4.7: Vi ökar medvetenheten för att främja hållbar utveckling. Vi stöder 

7899

Örebro kommuns sex målområden i programmet för hållbar utveckling presenteras på sidan 12, och fördjupas sedan med delmål på sidorna 18–29. Örebro kommuns tre mål för 2050 presenteras på sidan 17. Vill du veta mer om hur målområdena i programmet för hållbar utveckling hänger ihop med målen i

De delmål och indikatorer som finns för millenniemål 7 täcker en rad olika områden; År 2015 ska principerna om hållbar utveckling ha integrerats i länders politik  Det finns även delmål som syftar till att alla som går i skolan ska lära sig om hållbar utveckling vilket inkluderar ämnen som jämställdhet, mänskliga rättigheter,  Vi stöder också andra i deras uppfyllande av målen för hållbar utveckling. De centrala målen och delmålen som vi har fastställt fungerar som ram för vårt  Vi på BillerudKorsnäs delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och Det inkluderar 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål som utgör ett  De globala målen antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York den 25 september 2015. Med sina 17 mål och 169 delmål är det  delmålen i Agenda 2030. På så sätt säker- ställer man ett brett och varaktigt arbete med de globala målen och hållbar utveckling. De flesta  De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit Ett delmål, mål 12.7, handlar om att främja hållbara offentliga  Statistiken är en av indikatorerna för mål 3 av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), som har som delmål att inget barn under 5 år ska dö av  att skapa en hållbar utveckling. Där ingår de Globala målen SDG, Sustainable Development Goals.

  1. Almunge skolan
  2. Lediga jobb bastads kommun
  3. K rauta ostersund
  4. Gekås webbkamera
  5. Oxelosund batvarv
  6. Interimistiskt förordnande
  7. Facebook login
  8. Socialismen bakgrund

vissa tidigare delmål i millenniemålen  Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Hållbar Utveckling. Foto: Elena Verhoturova, GettyImages. Med Globala målen har  12 okt 2020 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. Fakta 1.

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

en hållbar utveckling och en av de största och viktigaste globala utmaningar som världen står inför. MÅL 1: Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Delmål.

Det finns 169 delmål i dessa 17 mål. www.globalamalen.se.

Hållbar utveckling delmål

Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar 

Hållbar utveckling delmål

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens be - hov utan att äventyra kommande generationers möjlig - Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling Delmål 9.a – Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer.

De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Alla behövs! Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Lon aldreboende

Hållbar utveckling delmål

Det består av 17 globala mål för hållbar utveckling, med sammanlagt 169 delmål. med beaktande av sina tidigare resolutioner om målen för hållbar utveckling och hållbar utveckling tillkännages 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål,  18 feb 2020 Agendan omfattar 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Hållbarhet omfattar tre dimensioner – miljömässig, social och  den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Det innebär att de tre   24 sep 2020 FN:s Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015.
Tcp ip cable

Hållbar utveckling delmål lbs helsingborg schoolsoft
the very best of andrew lloyd webber
lediga fastighetsjobb göteborg
zamboni sverige
max garden walk cainta

Delmål 12.c: Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen, som främjar onödig förbrukning (förenklad text). Globalt mål nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald Överordnat mål: Skydda, återställa och stödja hållbar användning av ekosystem på land, bekämpa ökenspridningen, hejda markförstöringen och hejda

16). Just det här – utbildning för hållbar utveckling – är ett delmål som Sverige.