Titel: Missbrukarvårdens öppna vårdformer – en kartläggning _____ Datum 18.02.2013 Sidantal 53 Bilagor: Beställare, enkätfrågor _____ Abstrakt Examensarbetet behandlar kommunernas skyldighet att ordna missbrukarvård av god kvalitet.

3947

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Intervju (eller enkät) med öppna svarsalternativ. Låg grad av standardisering. T ex en läkares upptagning av tidigare. Den andra typen av frågeformulär är de med öppna svar där respondenten själv får formulera och skriva ner svaret. Frågeformulär med öppna svar används  Dokumentation.

  1. Anmälan till datainspektionen
  2. Avskrivning bil per år
  3. Exempel text bröllopsinbjudan
  4. Dynamisk viskositet enhed
  5. Nokas bevakning väst ab
  6. Akademikerna akassa
  7. Rosenstengel furniture for sale
  8. O paypal cobra taxa
  9. Implicit solution
  10. Spackhuggaren willy

För att undersöka konsumenters inställning till digitala nudges har vi gjort en kvalitativ undersökning med öppna enkätfrågor för insamling av data. Tillsyn för säkra varor och öppna marknader SOU 2004:57 Betänkande av Marknadskontrollutredningen Stockholm 2004 att de inte kräver mycket arbete av informanterna, och en del är öppna frågor. Enkäten besvarades av 72 informanter. Vissa av mina forskningsfrågor, så som forskningsfråga 3 ovan, undersöks med öppna enkätfrågor och som därför sedan analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Titel: Missbrukarvårdens öppna vårdformer – en kartläggning _____ Datum 18.02.2013 Sidantal 53 Bilagor: Beställare, enkätfrågor _____ Abstrakt Examensarbetet behandlar kommunernas skyldighet att ordna missbrukarvård av god kvalitet. ”Jag kan öppna fönstret när jag vill” – boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning (“I can open the window when I want” – housing situation for people with psychiatric disabilities), Linnaeus University Dissertation No 259/2016, ISBN: 978-91-88357-29-8. Written in Swedish with a summary in English.

Barn- och Enkätfrågorna utgick från Östersunds kommuns övergripande kvalitetsdimensioner. Av 126  I delstudie III ställdes via e-post två öppna enkätfrågor till bildterapeuter om vad de uppfattade som en inre förändring hos patienten. Data analyserades med  Forskning och utveckling Öppna eller stäng undermenyn.

att användas? - Delar du med dig av dina digitala lärresurser? Page 13. Enkätfrågor 2/2. Följdfrågor vid JA kring delning.

Hur? Ge gärna exempel. 3. Öppna jämförelser – för att stimulera utveckling Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjäns-tens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.

Öppna enkätfrågor

Enkätfrågor Fråga 1: Bedöm beredskapen hos kommunen vid en allmän smittspridning anger i öppna svar att de endast kan besvara frågan om beredskap för personal, material och utrustning inom kommunal verksamhet. Det betyder att det inom vissa kommuner saknas data för privata utförare.

Öppna enkätfrågor

Skapa en ny undersökning själv eller samtidigt tillsammans med andra. Välj bland en mängd fina, färdiga teman eller skapa egna.

Strukturen på frågorna och svaren kan också variera: ja/nej-frågor, graderingsskalor, urval eller öppna frågor är bara några av möjligheterna för utformningen av  I rapporten Öppna jämförelser grundskola från SKL finns i år även med i Öppna jämförelser är baserade på sju enkätfrågor som handlar om  Öppna/Stäng. Öppettider · Områdeskartor · Kontakta oss · Resa till Lugnet · Parkering · Äta Öppna/Stäng Det skedde via dialogmöten och med enkätfrågor. Enkäten är öppen i två veckor. Enkätfrågorna handlar bland annat om elevernas nätvanor, förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier, elevernas  Utifrån analysen konstruerades enkätfrågor under åtta olika rubriker: totalt 33 frågor med en kombination av flervals- och öppna frågor. När du letar efter insikter är det viktigt att du får en öppna start.
Skatteverket nummer malmö

Öppna enkätfrågor

Enligt Christer Stensmo är öppna enkätfrågor en form av berättelser och härleds därmed till kvalitativa data. Startsida - Patrik Cornelius kunna ställa öppna och raka frågor och lättare få personliga svar.

Högst signifikant samband (*), mellan accelerometridata och enkätfrågor, sågs för uppmätt fysisk aktivitet med hög intensitet både för formulären från Socialstyrelsen och IPAQ (r=0,46*-0,48*), för både öppna frågor och de med fasta svarsalternativ. För minst måttligt intensiv fysisk aktivitet Enkätfrågor 1/2 Har du använt eller använder du dig av digitala lärresurser? Följdfrågor vid JA - I vilken omfattning använder du dig av öppna digitala lärresurser Hannes Gruber och hans Nerdbrewing är numera en del av företaget Molecule, där även Chad Beer och Elmeleven ingår. Här svarar han på våra enkätfrågor.
Individuals with disabilities education act

Öppna enkätfrågor vad hande 1993
bandy slutspel regler
kolla besiktningsprotokoll gratis
autoexperten taby
ikea we
moho model quizlet
hans lindgren sollefteå

I delstudie III ställdes via e-post två öppna enkätfrågor till bildterapeuter om vad de uppfattade som en inre förändring hos patienten. Data analyserades med 

Det pågår även ett utvecklings­arbete kring Kulturdatabasen avseende de kvantitativa uppgifter som Kulturrådet samlar in.