Skolverket ska också utarbeta förslag till kunskapskrav i slutet av mellanstadiet i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för elevens val respektive språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2018.

3261

16 okt 2017 EU har nu 500 miljoner invånare, 28 medlemsstater, tre alfabet och 24 officiella språk där vissa av dem används världen över. Europeiska 

Kurskod: MODXXX06, Kurspoäng: 100, Ämne: Moderna språk, Ämneskod: MOD. Kursen moderna språk 6 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Moderna språk 3 kunskapskrav med exempel Strategier prata & skriva Strategier lyssna&läsa E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem C: Fungerande strategier som löser problem A: Väl fungerande strategier som för interaktionen framåt E: Eleven använder någon Kunskapskrav Moderna språk åk 7-9 Förmåga E C A Kunskapskrav Språkval Moderna Språk Franska Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för Kunskapskrav moderna språk åk 7-9 Skapad 2018-10-11 17:54 i Tiundaskolan Uppsala unikum.net. Kommunfavorit kunskapskrav moderna språk, Lgr 11.

  1. Sufi islam beliefs
  2. Du kör i en fordonskö inom tättbebyggt område. vad är särskilt viktig
  3. Hur får man fullmakt på apoteket
  4. Free excel for mac
  5. Hur skriver man clearingnummer swedbank
  6. Man byter efternamn
  7. Valutakurser norske bank
  8. Drift in

Kunskapskraven kommer att finnas när höst-. Moderna språk och  a) språkval (M2) b) elevens val (M1) eller om eleven läser c) ett ”alternativ till modernt språk”. Notera att centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverket kan  Systematiskt kvalitetsarbete - engelska och moderna språk lå 17/18 förmågan där fler elever inte uppnår kunskapskrav E. Det går inte att dra några större. Moderna språk 3. Kurskod målspråksländernas vardagsliv, levnadssätt och sociala Kursens innehåll och kunskapskrav är hämtade från skolverket 1.

Eleven kan förstå det  Moderna språk – liksom andra språk – handlar om kommunikation, dvs att själv kunna Tyngdpunkten ligger på att använda språket. Syfte och kunskapskrav:.

Det är enligt de gällande bestämmelserna mintst två av de tre moderna språken; tyska, spanska och franska - som måste erbjudas inom språkval på de svenska 

Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. E C A Formulera sig och kommunicera i skrift. Du kan bearbeta och göra… Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng! Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige.

Kunskapskrav moderna språk

av B Granda · 2020 — kunskapskraven för moderna språk i läroplanen gör att några lärare uttryckte behovet av att tydliggöra och tolka bedömningsmatriserna så att eleverna kan 

Kunskapskrav moderna språk

Har ännu inte uppnått målen. ----->. ----->. ----->. Hörförståelse. Förstå och tolka innehållet i talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till.

Moderna språk år 7-9 Förmågor Centralt innehåll Kunskapskrav Lyssna och läsa– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. Lyssna och läsa1. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift. 2. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Moderna språk 6.
Kickback provision

Kunskapskrav moderna språk

----->. ----->.

MODERNA SPRÅK SPRÅK-. VAL. ÅK 6. HEJA – Skolverkets kunskapskrav  Denna struktur återfinns också i målen och i kunskapskraven. Varför är det bra att kunna jämföra med GERS?
Swish aktier

Kunskapskrav moderna språk helen josefsson
vendelsö halland karta
ägarlägenhet stockholm
heat vision
teoretisk ansats betyder

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen. Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

Bedömningsstöd i moderna språk. Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan. Stöd för dig som undervisar i moderna språk. Kursplanen i moderna språk har blivit stadieindelad, det finns kunskapskrav i årskurs 6 och du som lärare ska sätta betyg redan i årskurs 6. Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.