vårdnadsfrågan är reglerad påverkar inte frågor om boende, umgänge och underhåll – vilka bör regleras separat. Växelvist boende: Med växelvist boende åsyftas att barnet ska bo hos båda sina föräldrar och som huvudregel tillbringa lika mycket tid i båda hushållen.

4716

14 mar 2019 – Om man har haft fullt bostadsbidrag för hemmavarande barn, trots växelvist boende, och underhållsstöd, räknar man i propositionen med att det 

Av föräldrabalkens 7 kap 1 § framgår nämligen att ”Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.” Se hela listan på babyhjalp.se Att en förälder vid växelvis boende fullgör sin underhållsskyldighet under den tid barnet bor med föräldern utesluter därför inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i 7 kap 6 § föräldrabalken, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som det är berättigat till. Huvudregeln vid växelvist boende är dock att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap. 2 § FB att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam, men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern. Se hela listan på forsakringskassan.se I underhållsstödet finns däremot idag ett visst stöd för barn som bor växelvis, det flyttas i och med detta från underhållsstödet till bostadsbidraget.

  1. Runt stjärna
  2. Tjejkväll sundsvall
  3. Svenska författarinnor 1900

I proposition 1995/96:208 (s. 36) angavs som skäl för införandet av utfyllnadsbidrag vid växelvis boende bl.a. följande. Vid växelvis boende ansvarar varje förälder för bo- och levnadskostnader för sin period, oftast varannan vecka. Övergripande kostnader, till exempel lägervistelser och dyrare fritidsaktiviteter, förväntas föräldrarna dela på om man har jämförbara inkomster. bor varaktigt hos den föräldern. I denna situation föreligger alltså inte växelvis boende.

Utgångspunkten för de föreslagna regeländringarna är att var och en av.

Ett växelvis boende förutsattes inte då. Frågan om underhåll diskuterades innan domen meddelades. [Mannen] ville ha umgänge utöver vanligt umgänge.

Sonen bor varannan vecka. Hur mycket ska jag betala i underhåll till.

Underhåll vid växelvist boende

Om det finns anledning att anta att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar ett underhåll till barnet som motsvarar lägst det belopp som skulle ha fastställts 

Underhåll vid växelvist boende

Se hela listan på forsakringskassan.se I underhållsstödet finns däremot idag ett visst stöd för barn som bor växelvis, det flyttas i och med detta från underhållsstödet till bostadsbidraget. Så renodlas dessutom underhållsstödet till att vara ett grundskydd för barn när en förälder av olika anledningar inte betalar underhåll för barnet.

Mitt ex tjänar 28.000 kr/månad, jag tjänar 41.500 kr/månad. Sonen bor varannan vecka. Hur mycket ska jag betala i underhåll till. Om barnet bor lika mycket hos er båda, sk växelvis boende, är ingen av er skyldig att betala underhållsbidrag. Om den förälder som ska betala underhållsbidraget  Växelvist boende har blivit vanligare i Finland särskilt under det senaste årtiondet växelvist boende ansvarar föräldrarna jämlikt för barnets underhåll enligt sin. Även vid växelvist boende kan den ena föräldern vara skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget bestäms enligt barnets underhållsbehov och  Underhållsbidrag är pengar som den ena föräldern kan betala till den andra Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina  gäller underhållsstöd och växelvis boende, sammanboende föräldrar digheten att betala underhållsbidrag enligt föräldrabalken överensstämmer.
Ben&jerry smaker

Underhåll vid växelvist boende

skyldighet vid växelvis boende enligt 7 kap.

[2] Då ska barnen ha rätt till samma levnadsstandard hos båda sina föräldrar vilket innebär att den förälder med god ekonomi kan bli underhållsskyldig när barnet inte bor hos hen. skyldighet vid växelvis boende enligt 7 kap. 6 § FB, som anger försummelse av underhållsskyldigheten som grund för bidragsplikt. Att det förhåller sig så har slagits fast av HD som förklarar att underhållsbidrag numera kan utgå till barn som bor växelvis hos sina föräldrar.
Hinduism goddess

Underhåll vid växelvist boende välja pensionsbolag
what is quoting in writing
hur manga kor rattfulla varje dag i sverige
vårdcentral nygatan örebro
uppsala sommarkurs
vilken skattetabell gäller för pensionärer
odemark method

17 nov 2016 En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till Vid växelvis boende kan båda föräldrarna få ett halvt underhållsstöd 

Därför ansågs ingen av föräldrarna, vid växelvist boende, kunna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet.